rondvaart amsterdam korting anwb

er van (drie) hebben inmiddels hun stal aan het museum geschonken. In een aantal gevallen had een beetje meer vooraf oefenen, met name in het afstellen van de ploeg, een beter resultaat opgeleverd. T het boek 'Glazen poterbewaarplaatsen in Frysln' door de Afron is uitgegeven (0ktober 2016) komen er nog steeds meldingen binnen van locaties waar glazen poterbewaarplaatsen staan (of gestaan hebben). Samenwerking Het Fries Landbouwmuseum en de stichting afron hebben zich bereid getoond aan specifieke onderdelen van dit project mee te werken. Als derde eindigde de heer Jetze Kalma uit Stiens met 44Â punten, als tweede de heer Roel de Jong uit Sexbierum met 45 punten en als eerst de heer Klaas Oosterbaan uit Sint Annaparochie met 46Â. In de molen ging het al net zo, iedereen kon vragen stellen en er werd ook mooi uitgelegd waar alles voor was en hoe het werkte.

En wat te denken van al de fietsende en varende toeristen die naast het genieten van de bloempracht ook graag van een kopje koffie willen genieten. Gebouwen die nog in redelijke staat en in groten getale voorkomen op boerenerven zijn de stookhutten van weleer. Je ziet er traditionele Afrikaanse hutjes en huizen van volkeren uit Ghana, Benin, Mali, Kameroen en Lesotho. Deze keer was het waarschijnlijk een 'protterferjager' (Oostenbrug) en een tweetal eigenhandig gemaakte miniatuur melkmachine-motortjes (Lister en Wolseley) en een vrachtwagen (Feenstra Workum). 45 leden, huisgenoten en gasten deelgenomen aan de jaarlijkse afron-excursie die dit jaar gehouden werd bij familie Eppinga te Sondel. Vrij geregeld zijn er oude werktuigen en is er oud gereedschap aangeboden met de vraag of er ook plaats voor gezocht kan worden bij leden of verzamelaars. Aan de hand van een aantal filmpjes werden de verschillende stadia van ontwikkeling toegelicht. Weer boeren het gewas gaan telen en er werkgelegenheid wordt gecre«erd in een krimpgebied. Het is niet zo extreem groot, maar er kan wel heel veel. En op tuinbouwbedrijven in de Noord Amerika, Peru en Ecuador. Ze hebben echter een veel groter scala aan werktuigen gemaakt zoals aardappelpootmachines, trailerdorsmachines, stro- en hooipers, graspersen voor grasdrogerijen, maaidorsers, knollenplukmachines waaruit ook de bonenplukmachine en de gladiolenoogstmachines zijn ontwikkeld.